Single-sourcing

Opracowany przez nas Indeks Ariadna bazuje na idei single-sourcing, a więc wielokrotnego wykorzystywania tekstu w różnych kontekstach. Podejście to jest dedykowane przede wszystkim tekstom użytkowym, takim jak instrukcje obsługi. Umożliwia ono automatyczne tworzenie kilku wersji dokumentacji np. dla osób początkujących i zaawansowanych. Oferujemy dostosowanie istniejących technologii single-sourcing (takich jak DITA) do indywidualnych potrzeb naszych klientów.


 

Tłumaczenia specjalistyczne

Do tłumaczenia tekstu dorobku zgromadzonego na Dysku Ekslibris wykorzystujemy oprogramowanie SDL Trados. Przy jego pomocy wykonujemy także tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych z dziedziny transportu, dbając o zachowanie spójności terminologicznej.