Kim jesteśmy?

 

Nasza firma jest nierozerwalnie związana z postacią prof. dr. hab. Czesława Łuczaka, poznańskiego historyka gospodarczego, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1965-1972. Dla nas był to jednak przede wszystkim kochający Tata, Teść i Dziadek, który codziennie siadał za biurkiem w swoim pokoju na poznańskich Jeżycach i opracowywał materiał źródłowy do swoich kolejnych artykułów i książek. Po jego śmierci w 2002 roku stanęło przed nami zadanie uporządkowania jego dorobku. Dorobku imponującego, bo obejmującego około 400 pozycji: książek, artykułów a także wystąpień okazjonalnych i zajmującego kilka solidnych półek w naszej domowej bibliotece. 

Niektóre z tych publikacji są jeszcze dostępne w księgarniach, starsze w antykwariatach, ale ze znaczącą częścią można zapoznać się już tylko w bibliotekach. Zależało nam na tym, aby w przyszłości każdy mógł mieć do nich dostęp bez wychodzenia z domu. Opracowywanym przez nas rozwiązaniem chcemy teraz podzielić się ze wszystkimi osobami, które tak jak my chcą zadbać o zachowanie dorobku dla kolejnych pokoleń.